ملافه برای تزئین اتاق کودک و نوزاد

مهم ترین بخش و لوازم هر اتاق کودک ست سرویس خواب نوزاد و کودک است که در زیبایی و نیز کارایی اتاق نوزاد تاثیربسزایی دارد. یک سرویس کودک اجزاء مختلفی دارد که با توجه به شرایط و کاربردهای مختلف طراحی شده اند.

تخت نوزاد

به عنوان مثال تخت نوزادی که برای دوران نوزادی کودکان مناسب است و با وجود باکس تعویض کودک در آن راحتی مادر را به همراه دارد. یا تخت های چندمنظوره سرویس های خواب نوزادی که امکان تبدیل شدن به چند جزء را دارند و انتخاب هایی به صرفه و مناسب برای اتاق نوزاد است. تخت های مبلی و تخت های مهمان نوع دیگری از تخت خواب های نوزادی هستند.

کمد نوزاد

کمد برای لباس های کودک و ویترین برای اسباب بازی های او از اجزاء دیگر یک سرویس نوزاد و کودک است. همچنین کمدهای دومنظوره ای که با نام کمد ویترینی شناخته می شوند که بخشی از آن برای نگه داری لباس مناسب است و بخش دیگر آن به عنوان ویترین است.

نمایش 1–36 از 192 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل زرافه

184/500 تومان4/975/500 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل کینگ

630/000 تومان5/941/500 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل نیکا

967/500 تومان7/911/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل رز

1/246/500 تومان5/719/500 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل نیلو

367/500 تومان7/215/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل آنجل

1/700/000 تومان5/191/500 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل اِستار

829/500 تومان5/410/500 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل سپید

2/488/500 تومان8/308/500 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل ویرا

325/500 تومان6/150/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل هَپی

1/300/000 تومان4/260/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل لوراکس

928/500 تومان4/327/500 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل لاین

180/000 تومان5/868/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل لاکی

987/000 تومان3/820/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل گوزن

919/500 تومان4/315/500 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل کیتی

289/500 تومان3/698/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل سیندرلا

3/012/000 تومان12/441/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل شاتی

2/472/000 تومان6/166/500 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل السا

630/000 تومان5/287/500 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل اسمورف

444/000 تومان6/249/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل اسنوپی

1/603/500 تومان5/920/500 تومان

تخت نوزاد کنار مادر مدل مامی نکست

1/829/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل پِتی

336/000 تومان5/740/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل فیلی

444/000 تومان4/461/000 تومان

سرویس خواب نوزاد و نوجوان مدل قلب

303/000 تومان6/160/500 تومان

تخت ننو نوزاد مدل پتی

4/848/000 تومان

تخت ننو نوزاد مدل لوراکس

2/887/500 تومان

تخت ننو نوزاد مدل هپی

3/010/000 تومان

تخت نوزاد چهارمنظوره تک کشو مدل اسمورف

6/022/500 تومان

تخت نوزاد چهارمنظوره تک کشو مدل اسنوپی

5/655/000 تومان

تخت نوزاد چهارمنظوره تک کشو مدل سپید

7/963/500 تومان

تخت نوزاد چهارمنظوره تک کشو مدل قلب

5/929/500 تومان

تخت نوزاد چهارمنظوره دو کشو مدل اسمورف

6/249/000 تومان

تخت نوزاد چهارمنظوره دوکشو مدل اسنوپی

5/920/500 تومان

تخت نوزاد چهارمنظوره دوکشو مدل سپید

8/308/500 تومان

تخت نوزاد چهارمنظوره دوکشو مدل قلب

6/160/500 تومان

تخت نوزاد چهارمنظوره مدل اسمورف

5/798/000 تومان