راه های ارتباط با گروه تولیدی فوکاچوب

telephone

تلفن ثابت

۳۵۴۳ ۹۱۰۰ – ۰۵۱

۳۵۴۳ ۹۱۰۱ – ۰۵۱

شماره داخلی بخش های مختلف شرکت

  • فروش: ۳۰۱ و ۳۰۴
  • حسابداری: ۳۰۲
  • سفارشات خرید: ۳۰۳
  • طراحی محصولات: ۳۰۶
  • طراحی سایت: ۳۰۷
  • تولید: ۳۰۸
  • مدیریت:  ۳۲۱

teamwork 

درخواست نمایندگی

۳۵۴۳ ۹۱۰۰ – ۰۵۱

داخلی ۳۰۱

email 

ایمیل

info@fooka.ir

smartphone 

سامانه پیامکی

۳۵۴۳ ۱۰۶۰ ۵۰۰۰

شبکه های اجتماعی

instagram

telegram

map    آدرس

خراسان رضوی – سبزوار – کیلومتر ۶ جاده تهران

فرم درخواست تماس

  • این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
درخواست تماس