شرایط فروش اقساطی فوکاچوب

مشتری مداری همواره از اهداف فوکاچوب بوده و تحقق این امر همیشه در دستور کار ماست. در همین خصوص امکان خرید اقساطی نیز به سایر خدمات این شرکت اضافه گشته و به شرح ذیل تقدیم می گردد:

فوکاچوب
خرید اقسای از فوکاچوب

مشتری گرامی، برای استفاده از طرح پرداخت اقساطی به این موارد توجه فرمایید:
چک های ارسالی می بایست به نام شخص خریدار، بدون برگشتی و از سری چک های جدید (صیادی بنفش) باشد.

مبلغ پیش پرداخت ۵۰% فاکتور است و اقساط از ۳ تا ۷ ماه بنا به شرایط و درخواست شما تنظیم می گردد.

فهرست