شرکت فوکا چوب جهت گسترش سازمانی فروش خود در سراسر کشور بر اساس شرایط و ضوابط ذیل اقدام به جذب نمایندگی سرویس خواب فعال می نماید لذا همکاران محترم می توانند با توجه به مراحل ذیل تقاضای نمایندگی در منطقه خود را داشته باشند.

فوکاچوب

مراحل دریافت نمایندگی

۱- تماس با واحد روابط عمومی جهت اخذ نمایندگی (به ازای هر ۴۰۰ هزار نفر یک نمایندگی اعطا خواهد شد).

۲- ارسال مدارک خواسته شده توسط متقاضی نمایندگی.

۳- کارشناس مربوطه مدارک را بررسی و در صورت تائید شدن، اخذ سفارش می نماید و بعد از ارسال پیش فاکتور و واریز وجه توسط متقاضی نمایندگی و سپردن چک ضمانت، محموله برای ایشان ارسال می گردد.

۴- محموله به دست مشتری می رسد و ایشان محموله را صحیح و سالم تحویل می گیرد. در صورت نقص می تواند محصولات را عودت دهد.

۵- نام ایشان در فهرست نمایندگان قرار می گیرد و تبلیغات، اطلاع رسانی برای افزایش فروش صورت می گیرد.

لازم به ذکر است بر اساس منطقه،جمعیت و سرانه،حجم فروش برای نماینده تعیین و نمایندگان محترم می توانند با پوشش این حجم فروش عضو باشگاه نمایندگان فوکا چوب شوند و از خدماتی که بر اساس تحقیقات علمی باعث افزایش فروش خواهد شد،استفاده نمایند و در منطقه خود نماینده انحصاری فوکا چوب باشند و در غیر این صورت به عنوان نماینده عادی فعالیت نمایند و این خدمات شامل ایشان نخواهند شد.

فرم درخواست نمایندگی

فهرست